Bedrijventerrein Beatrixhaven 

Luchtfoto's 2013 

Wist u dat: 

• De Projectlocatie gelegen is aan de kop van de binnenhaven?