Innovatie stimulering Zuid-Limburg! 

LED, LimburgMakers, LIOF, Syntens, Provincie Limburg ..... 

Limburg Economic Development (LED)

Zuid-Limburg is, als onderdeel van Brainport2020, hard op weg naar de top10 van top-technologische regio’s.

Het Zuid-Limburgse bedrijfsleven, overheid en onderwijs slaan daartoe de handen ineen onder de noemer Limburg Economic Development (LED).

 

http://ledbrainport2020.nl/projecten

Campusontwikkeling & Open Innovatie

Zuidoost-Nederland is nu al goed voor 55% van de patenten, 45% van de private R&D investeringen en 35% van de Nederlandse export. Met de verdere ontwikkeling van de Chemelot Campus en Maastricht Health Campus wordt Zuid-Limburg nog veel meer dé plek waar innovatieve ondernemers in de (bio)medische of technische sector werken aan duurzame producten voor de toekomst. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken hierin nauw samen.

LimburgMakers ondersteunt Maakindustrie!

In Limburg omvat de maakindustrie bedrijven op het gebied van machinebouw, mechatronische apparatuur, automotive en materialen. Het gaat hierbij om ruim 1.500 bedrijven met ruim 28.000 werknemers. Het belang van de high tech maakindustrie in Limburg is dus groot.

LimburgMakers is een initiatief van de Provincie Limburg, LIOF en Syntens. Vanuit dit (subsidie) programma is circa 10 miljoen euro beschikbaar!

www.limburgmakers.nl

Wist u dat: 

In de regio volop wordt samengewerkt op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling?