Bestemmingsplan 2013 

Bestemmingsplan gericht op de zware industrie 

Beatrixhaven is een Industrieel gezoneerd bedrijvenpark met een focus op het faciliteren van zware industrie.

In 2013 is een nieuw bestemmingsplan in werking getreden. Hierin is o.a. bepaald wat de maximale omvang en hoogte van een bedrijfspand mag zijn. Ook is bepaald welke activiteiten wel en niet worden toegestaan.

 

Hieronder vindt u een selectie van regels die van belang kunnen zijn bij vestiging. Het betreft geen compleet overzicht. Daarvoor dient u het bestemmingsplan zelf te raadplegen.

 

Indien u overweegt zich te vestigen op de Beatrixhaven, treedt dan vroegtijdig in overleg met ons.

U wordt dan gekoppeld aan een accountmanager, die met u meedenkt en u wijst op de (on)mogelijkheden.

Belangrijke bestemmingsplanregels 

Algemeen

  • De maximale bouwhoogte is 15 meter
  • Maximaal mag een kavel voor 80% bebouwd worden
  • De projectlocatie is bestemd voor vestiging van bedrijvigheid van milieucategorie 4.2 t/m 5.1.

 

Meer gedetailleerd geldt de Functieaanduiding:

  • bedrijfsvestiging mogelijk voor bedrijven in de categorie 4.2 ≤ b ≤ 5.1
  • specifieke vorm van bedrijventerrein - C
  • specifieke vorm van waarde - archeologische zone c

 

Daarnaast is sprake van:

  • een milieuzone - gezoneerd bedrijventerrein (art. 27)
  • een wro-zone - afwijkingsgebied (art. 27)
  • een veiligheidszone - externe veiligheid (art. 27)

Ook gelden de parkeernormen die door de Gemeente Maastricht zijn bepaald.

 

Via onderstaande links kunt u de exacte 'planologisch juridische regels' er op na slaan.

Links naar delen van het bestemmingsplan 

Wist u dat: 

• Bedrijventerrein Beatrixhaven het grootste tri-modale industrieterrein van Zuid Limburg is?