Bedrijventerrein Beatrixhaven 

Ondernemersvereniging, Parkmanagement, B2B netwerk 

De Beatrixhaven kent een eigen ondernemersvereniging, genaamd SOB

(Stichting Ondernemingen Beatrixhaven).

 

Deze zeer actieve ondernemersvereniging wordt ondersteund door een eigen parkmanager.

 

Gezamenlijk behartigen ze de belangen van alle ondernemers die gevestigd zijn op de Beatrixhaven.

 

 

 

 

De SOB, SIM en de parkmanager bieden een prima ingang tot het B2B netwerk in de gehele (eu)regio!

Ze organiseren een groot aantal netwerk-bijeenkomsten die volop worden bezocht door ondernemers. Elke 1e maandag van de maand wordt een drukbezochte lunchmeeting gehouden, waar ondernemers elkaar ontmoeten en presentaties krijgen over een actueel thema.

Daarnaast hebben ze nauwe contacten met overheden en diverse intermediaire organisatie, zoals LWV, KvK en Industriebank LIOF.

De SOB heeft een parkmanager in dienst. Naast de intermediaire functie die deze parkmanager vervult, organiseert deze ook vele collectieve projecten, zoals onder andere:

  • Collectief cameratoezicht
  • Collectieve afvalinzameling
  • Collectieve bewegwijzering
  • Duurzame energie (inkoop en –gebruik)
  • Collectieve personeelszaken (opleidingen / zorg / arbo)
  • Collectieve brandstof inkoop
  • Collectieve telefonie

 

www.parkmanagementmaastricht.nl

Wist u dat: 

  • De SIM in 2008 is uitgeroepen tot ‘Beste Ondernemersvereniging van Nederland’ ?
  • De maandelijkse sirene-lunch-bijeenkomst erg goed bezocht wordt door ondernemers ?